ALIPAINEISTUS

Työmaan pölynhallinta pitää olla hyvällä tasolla koko työnsuorituksen aikana. Rakennustyömaan puhtaudelle on työturvallisuuslain perusteella asetettu uusia raja-arvoja, jotka koskettavat isoa osaa työmaista. Tiukkoja raja-arvoja aiemmin oli lähinnä asbestitöiden osalta, mutta 2020 tuli voimaan uusi valtioneuvoston asetus, joka asettaa vaatimuksia myös sellaisilla työmailla, joissa ei tavoitella P1 puhtausluokkaa.

Alipaineistuksella estetään haitallisten aineiden kulkeutuminen saneerattavan alueen ulkopuolelle.

Laitteisto valitaan kohteen epäpuhtauksien ja tilan koon mukaan. Asbesti, kreosootti, tai mikrobipölyn suodatus vaatii vähintään H-13 tason suodattimen. Riittävän luotettavuuden aikaansaamiseksi alipaineistaja/hepasuodatin - yhdistelmä on testattava. Testauksella poissuljetaan hepasuodattimen sopimattomuus asbestin ja muiden haitallisten aineiden purkutöissä. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan ilmankäsittelylaitteissa tulee käyttää valmistajan laitteeseen tarkoittamia ja hyväksymiä suodattimia. Kohdepoistoon tulee valita riittävän tehokas laite ja tarvittaessa esierotin.

BOS®Clean alipaineistajien tiiviys on testattu VTT:n toimesta ja ne soveltuvat vaativiin kohteisiin.

Käytettäessä BOS®Clean alipaineistajaa ja HEPA-tason suodatusta, voidaan myös suljetun tilan viruspitoisuus suodattaa tehokkaasti. Niitä voidaankin käyttää ”ilmapesureina” ilman suodattamiseksi ja kierrättämiseksi tilassa, tai ne voidaan kiinnittää kanavistoon saastuneen ilman poistamiseksi. 

BOS®Clean alipaineistajien HEPA-suodattimet ovat standardin EN1822:2009 mukaisia, jotka ovat suunniteltu erottamaan >99,95 % 0,15-0,30 μm hiukkasia.

Kaikkiin BOS®Clean alipaineistajiin on saatavana kattava valikoima suodattimia kohteen tarpeesta riippuen. Niissä voidaan käyttää esisuodatinkoteloa, joka mahdollistaa moniportaisen suodatuksen. Tällä menetelmällä maksimoidaan puhdistuksen tehokkuus.

Kaikkia BOS®Clean alipaineistajia voidaan hyvin ja turvallisesti käyttää pölyttömään saneeraukseen, silikaattimineraalien kuten kvartsin, asbestin tai kreosootin suodatukseen purkutöissä. Ne soveltuvat myös ilmanvaihtokanavien alipaineistukseen.

BOS® Clean Mi

BOS® Clean Mi

Pienten tilojen tehokas puhdistaja
Tilasuositus: Asunnot ja kylpyhuoneet

Asbesti | Home: 40 m² / 100 m³ → ilman vaihto 10xh
Pöly: 100 m² / 250 m³ → ilman vaihto 5xh

BOS® Clean Li

BOS® Clean Li

Erinomainen teho suurempien tilojen puhdistukseen
Tilasuositus: Asunnot, varastot ja osastoinnit

Asbesti | Home: 100 m² / 250 m³ → ilman vaihto 10xh
Pöly: 250 m² / 625 m³ → ilman vaihto 5xh

BOS® Clean XLi

BOS® Clean XLi

Ammattimaiseen suurten tilojen puhdistukseen ja pölynhallintaan

Tilasuositus: Varastot, hallit ja suuret osastoinnit

Asbesti | Home: 200 m² / 500 m³ → ilman vaihto 10xh
Pöly: 500 m² / 1250 m³ → ilman vaihto 5xh